Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Tijdschrift GOMPHUS - Inhoudstafel van 20 jaargangen / 1984 - 2004

Vanreusel, W. & Cortens, J. — Uitzonderlijk vroege waarnemingen van de Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii) - p 51-54 (artikel als PDF)

Goffart, P. & Fichefet, V. — Compte-rendu des observations d'espèces prioritaires d'Odonates en Wallonie durant la saison 2002, dans le cadre du programme d'Inventaire et Surveillance de la Biodiversité (ISB) - p 55-64 (artikel als PDF)

De Knijf, G. & Demolder, H. — De Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles) in Wallonië: eerste waarneming sedert 1993 - p 65-71 (artikel als PDF)

Meuris, L. — Na zeer lange afwezigheid terug Glassnijder (Brachytron pratense) in de Damvallei - p 73-78 (artikel als PDF)

Van de Meutter, F. — 150 jaar libellengeschiedenis in de Maten (Genk): een reis doorheen de tijd - p 79-89 (artikel als PDF)

excursieverslag: 

  • verslag van de excursie van 15 juni 2003 naar de Limburgse Hoge kempen (Ruwmortelsven - Kruisven - Vallei van de Asbeek- Vallei van de Zijpbeek) - p 90-92 (artikel als PDF)