Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum

Areaal

Orthetrum cancellatum komt voor in het grootste deel van Europa, zuidelijk tot Zuidwest-Spanje en Portugal, westelijk vanaf Ierland en Zuid-Engeland, noordelijk tot Zuid-Scandinavië en oostelijk tot Rusland. Buiten Europa ook in Noord-Afrika, en van Turkije tot Kasjmir (Noord-Indië) en de Gobiwoestijn (Mongolië).

 

Waarnemingen

 

GewoneOeverlibel ErikMoonen

copula
@Erik Moonen

 

Verspreiding in België (2006)

Zeer algemeen. Hiaten op de kaart komen grotendeels overeen met niet onderzochte hokken.

 

Evolutie van de verspreiding

Vóór 1950 zijn er niet veel waarnemingen. In de twee latere periodes zijn er opvallend meer gegevens, en dit waarschijnlijk niet enkel door een hogere waarnemersfrequentie maar ook door een reële toename van de soort; dit door uitbreiding van zijn geschikte habitat (o.a. zandwinningputten met kale oeverstroken).

 

Habitat

O. cancellatum vliegt aan alle mogelijke eutrofe wateren, maar komt ook voor aan brakke en zure plassen en vennen. Zonnige, zandige oevers zijn van groot belang maar niet onontbeerlijk. De Gewone oeverlibel zit graag op kale oeverstroken (ook op modderige strandjes of gedroogde riethopen) maar ook verderaf van het water op onbegroeide bodems of substraten, zowel zandig als stenig. Het is dikwijls een pionierssoort bij pas ontstane wateren met weinig oevervegetatie. Met toenemende verlanding verminderen de aantallen.

 

Fenologie

De hoofdvliegperiode van de Gewone oeverlibel is van de tweede decade van mei tot en met de tweede decade van september, maar vooral van half juni tot half augustus.Uiterste data zijn 15 april en 9 oktober.

 

Literatuur