Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Paardenbijter - Aeshna mixta

Areaal

Aeshna mixta komt voor in grote delen van Europa, maar is afwezig in Ierland, Schotland, Midden- Scandinavië en de zuidelijke Balkan. De soort komt buiten Europa voor in Klein Azië, de Kaukasus en het gebied rond de Kaspische Zee, oostwaarts tot China en Japan. Ze is eveneens aanwezig in Noord- Afrika (Marokko tot Tunesië).

 

Waarnemingen

 

paardenbijter RobertPieters 

mannetje
@Robert Pieters

 

Verspreiding in België (2006)

Algemeen. In geheel Vlaanderen en Wallonië is de soort overal verspreid maar ze is zeldzamer in Wallonië en vrij zeldzaam in de Ardennen.

 

Evolutie van de verspreiding

Vóór 1950 zijn er niet zo erg veel waarnemingen. In de periode daarna zijn er veel meer, vergelijkbaar met het afgelopen decennium. In Wallonië zijn er de laatste tien jaar iets meer gegevens (zeker in de Ardennen), maar misschien is dit gedeeltelijk het gevolg van een verhoogde waarnemingsfrequentie.

 

Habitat

De Paardenbijter komt voor aan allerlei mesotrofe en eutrofe wateren (ook langzaam stromend), zelfs bij brak water (bv. kreken) met een vegetatie van Riet (Phragmites australis), lisdodde (Typha) of biezen (Scirpus). Ze vliegt zeer dikwijls aan tuinvijvers en wordt ook ver van het water waargenomen.

 

Fenologie

De hoofdvliegperiode van de Paardenbijter gaat van de derde decade van juli tot en met de derde decade van oktober. Een piek situeert zich vanaf half tot eind augustus. Uiterste data zijn 3 juni en 4 november. A. mixta is op warme herfstdagen op veel plaatsen de talrijkste Aeshna-soort.

 

Literatuur