Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Watersnuffel - Enallagma cyathigerum

Areaal

Enallagma cyathigerum heeft een zeer groot verspreidingsgebied dat geheel Europa (behalve IJsland), Noord-Afrika, en de gematigde streken van Azië en Noord-Amerika omvat. In het Middellandse- Zeegebied en Noord-Afrika is ze gebonden aan de hoger gelegen gebieden.

 

Waarnemingen

 

watersnuffel bvp

mannetje
@Brigitte Van Passel

 

Verspreiding in België (2006)

Zeer algemeen. Komt talrijk en zeer algemeen voor in het grootste deel van België. De hoogste aantallen van E. cyathigerum zijn echter te vinden in de Kempen en in mindere mate ook in de Ardennen, waar er soms duizenden exemplaren op een lokatie vliegen. In de Leemstreek is ze veel plaatselijker en is het aantal dieren eerder gering.

 

Evolutie van de verspreiding

Is waarschijnlijk altijd al algemeen tot zeer algemeen geweest in België. Bij aanhoudend warm weer kunnen er zwervende exemplaren op tal van plaatsen worden waargenomen. Dit is des te opvallender in die regio’s waar er slechts een beperkt aantal populaties aanwezig zijn zoals in delen van de Leemstreek.

 

WatersnuffelV bvp

vrouwtje
@Brigitte Van Passel

 

Habitat

De biotoop van E. cyathigerum bestaat uit allerlei grote en kleine stilstaande, voedselrijke tot voedselarme plassen. Het water is echter nooit volledig bedekt door waterplanten. Ze kan ook wel langs beken, grachten, kanalen en rivieren gevonden worden. De soort vertoont blijkbaar een voorkeur voor zure plassen met een geringe waterplantenvegetatie. Op verzuurde vennen en plassen is ze zeer talrijk en is één van de weinige soorten die daar voorkomt.

 

Fenologie

De vliegperiode van de Watersnuffel gaat van begin mei tot eind september. De hoogste aantallen situeren zich in de maanden juni tot en met augustus. Uiterste data zijn 15 april en 15 oktober.

 

Literatuur