Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum

Areaal

Sympetrum sanguineum komt voor in grote delen van Europa, zuidelijk van het Iberisch Schiereiland over Noord-Italië tot de Zwarte Zee, en van Ierland over Zuid-Zweden en Finland oostwaarts tot Rusland. De soort komt buiten Europa voor in Noord-Afrika en verder via het Midden-Oosten tot in Oost-Siberië.

 

Waarnemingen

 

BloedrodeHeidelibelM TimRaats

mannetje
@Tim Raats

  

Verspreiding in België (2006)

Algemeen. De soort is verspreid in geheel Vlaanderen en komt vrij verspreid voor in Wallonië.

 

Evolutie van de verspreiding

Het is zeer moeilijk om de evolutie van de Bloedrode heidelibel te beschrijven. Uit de periode vóór 1950 zijn er weinig gegevens bekend. Selys meldt de soort als “algemeen verspreid”. In de periodes 1950-1980 en vanaf 1980 is het verspreidingsgebied van S. sanguineum sterk uitgebreid, waarschijnlijk gedeeltelijk door betere prospectie, maar allicht ook door een onderschatting van de vroegere verspreiding.

 

BloedrodeHeidelibelV TimRaats

vrouwtje
@Tim Raats

 

Habitat

S. sanguineum komt voor aan allerlei plassen, vijvers, moerassen, en vennen, vooral in verlandingszones die open en zonnig zijn. De soort vliegt wel aan mesotrofe maar minder aan echt oligotrofe wateren en ze wordt slechts zeer uitzonderlijk waargenomen in de hoogveengebieden in de Ardennen. De Bloedrode heidelibel komt dikwijls voor op plaatsen met een wisselende waterstand.

 

Fenologie

De hoofdvliegperiode van de Bloedrode heidelibel loopt van half juni tot en met eind september, met een piek in de maand augustus. De soort kan bij zacht herfstweer nog in grote aantallen vliegen. Uiterste data zijn 31 mei en 12 november.

 

Literatuur