Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa

Areaal

Lestes sponsa is vrij algemeen in Europa, maar zeldzaam in het mediterraan gebied (slechts in enkele Noord-Spaanse berggebieden, Zuid-Frankrijk en Noord-Italië). Ze komt voor van Ierland tot Noord- Spanje en Noord-Italië en tot Midden-Scandinavië. Het verspreidingsgebied buiten Europa gaat oostwaarts via gematigd Siberië tot aan de Aziatische oostkust (Sakhalin) en Japan.

 

Waarnemingen

 

GewonePantserjuffer RobertPieters

mannetje
@Robert Pieters

 

Verspreiding in België (2006)

Algemeen. In Vlaanderen is de Gewone pantserjuffer algemeen in Antwerpen en Limburg maar zeldzaam in West-Vlaanderen en verspreid in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. In Wallonië is L. sponsa verspreid in heel het gebied ten zuiden van Samber en Maas (niet in de Condroz), met enkele vindplaatsen in Brabant en Henegouwen.

 

Evolutie van de verspreiding

Het is moeilijk een evolutie te geven. De algemene verspreiding van de Gewone pantserjuffer lijkt ongeveer hetzelfde gebleven in de drie periodes, hoewel ze er door toegenomen inventarisatieactiviteit in een aantal gebieden schijnbaar is op 'vooruitgegaan'. Selys meldt de soort als ‘bijzonder algemeen in de moerassen en vijvers met waterplantenvegetatie’. Misschien was L. sponsa in de 19de eeuw algemener dan de toenmalige gegevens laten uitschijnen, maar dat is in geen geval zeker.

 

Habitat

De Gewone pantserjuffer komt voor in vennen, duinplassen, sloten, allerlei moerassen, laag- en hoogvenen, zelfs in tuinvijvers, met een goed ontwikkelde opgaande oeverplantenvegetatie met veel beschutting. Ook traag stromende waterlopen kunnen bezocht worden. Bij vennen is de Gewone pantserjuffer plaatselijk soms zeer talrijk !

 

Fenologie

De hoofdvliegperiode van de Gewone pantserjuffer loopt van de tweede decade van juni tot en met de derde decade van september. Er is een piek in de eerste en tweede decade van augustus. Uiterste data zijn 8 mei en 18 oktober.

 

Literatuur