Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Bruine glazenmaker - Aeshna grandis

Areaal

Aeshna grandis is in Europa vooral in het centrale, oostelijke en noordoostelijke deel aanwezig. Het verspreidingsgebied strekt zich uit van Ierland en Engeland (ontbreekt in Schotland) over geheel Centraal- en Noord-Europa (tot Noord-Scandinavië) en Rusland. In Zuid-Europa is de Bruine glazenmaker afwezig of beperkt tot de berggebieden (o.a. Pyreneeën). De soort komt buiten Europa oostwaarts voor tot Mongolië en het Baikalmeer (Siberië).

 

Waarnemingen

 

BruineGlazenmaker RobertPieters

vrouwtje - eileggend
@Robert Pieters

 

Verspreiding in België (2006)

Vrij algemeen. In Vlaanderen komt de soort vooral voor in de provincies Antwerpen en Limburg. In Wallonië is de soort vrij algemeen verspreid, maar met het zwaartepunt in de Lorraine.

 

Evolutie van de verspreiding

Het verspreidingsbeeld van A. grandis is momenteel - in vergelijking met de periode tot 1950 - veranderd: de soort kwam verspreid voor in heel België maar is nu o.a. verdwenen uit delen van de Scheldevallei, West-Limburg en Luik. Ze is nu wel goed verspreid in verschillende delen van België waaruit vroeger geen gegevens werden gemeld. De evolutie van de soort is moeilijk te achterhalen.

 

Habitat

De Bruine glazenmaker zet haar eieren dikwijls af in drijvend dood hout, waardoor ze meestal voorkomt aan vijvers en plassen met (gedeeltelijk) beboste oevers (of zelfs midden in bossen). De biotopen kunnen zowel laagveenplassen, oude rivierarmen, vennen, vijvers, aan verlande meanders van grote rivieren en aan kleiputten zijn.

 

Fenologie

De vliegperiode van de Bruine glazenmaker situeert zich tussen de eerste decade van juli tot en met de tweede decade van september, met een piek vanaf eind juli tot eind augustus. Uiterste data zijn 1 juni en 30 oktober.

 

Literatuur