Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula

Areaal

Pyrrhosoma nymphula komt voor in heel Europa tot halverwege Scandinavië, maar ze ontbreekt op de meeste eilanden in de Middellandse Zee, in Zuid- Italië en ze is zeer zeldzaam in Griekenland. De soort komt buiten Europa voor oostelijk tot de Kaukasus en de Kaspische Zee en zuidelijk in Noord-Afrika en Klein Azië. In de Balkan komt de ondersoort P. n. elisabethae voor.

 

Waarnemingen

 

vuurjuffer TimRaats 

vrouwtje
@Tim Raats

 

Verspreiding in België (2006)

Algemeen. De Vuurjuffer is algemeen in Antwerpen en Limburg, en komt plaatselijk voor op de zandgronden van West- en Oost-Vlaanderen en in Brabant. In Wallonië is P. nymphula zeer algemeen in de Fagne-Famenne, de Ardennen en de Lorraine en in mindere mate in Waals-Brabant en de vallei van de Haine in Henegouwen. In de rest van de Leemstreek (zuiden van West- en Oost-Vlaanderen, Henegouwen en Haspengouw) en in de Condroz lijkt de soort minder algemeen.

 

Evolutie van de verspreiding

De soort is zowel in het verleden (relatief gezien) als nu vrij algemeen te noemen. Selys vermeldt P. nymphula als ‘overal algemeen’.

 

Habitat

P. nymphula komt zowel voor aan langzaam stromende beken en grachten als aan vijvers, laagveenmoerassen, leemplassen, vennen, hoogveen. Aan vennen en aan hoogveen kan ze zeer talrijk zijn. Alle geschikte biotopen hebben gemeen dat er veel drijvende waterplanten aanwezig zijn, er een goed ontwikkelde oevervegetatie is en dat ze beschut gelegen zijn.

 

Fenologie

De Vuurjuffer kan al zeer vroeg vliegen. De hoofdvliegperiode gaat van de derde decade van april tot en met de eerste decade van augustus. Met een piek vanaf eind mei tot half juni. Uiterste data zijn 2 april en 28 augustus.

 

Literatuur