Libellenvereniging Vlaanderen vzw
images/LVV/LVV.jpg

de LVV libellenstudiedag gaat door op 18 februari 2017, inschrijven kan vanaf nu via deze link: SCHRIJF HIER IN

advlibellenstudiedag12 2016 


De Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata - familie Cordulidae) is een zeldzame libellensoort van verlandingsvegetaties en dichtbegroeide, matig voedselarme zeggenmoerassen en galigaanvelden. Zij mijdt open watervlakten en is vaak te vinden in de buurt van (bron)bos.

flavo Fonny klfoto: Mannetje Gevlekte glanslibel, Wellemeersen, 15 augustus 2013 - Fonny Schoeters 

Lees meer...

De originele Engelse versie, die vrij snel vertaald werd in het Nederlands, gevolgd door het Frans en Spaans, verscheen voor het eerst in 2006. Nu, 10 jaar later, zijn er alle versies bijeen 35000 exemplaren verkocht. Zelfs als sommige gebruikers twee of meer exemplaren bezitten of versleten hebben, is dit een respectabel aantal. Het geeft aan hoeveel liefhebbers er wel zijn voor deze boeiende en mooie insectengroep.

Lees meer...