Libellenvereniging Vlaanderen vzw

Lid word je door overschrijving van 20 Euro
op rekening 523-0802436-30 van Libellenvereniging Vlaanderen vzw
IBAN BE15 5230 8024 3630
BIC TRIOBEBB
Vermeld duidelijk naam en adres van het lid a.u.b.

Gewone leden krijgen de nieuwsbrief en twee maal per jaar Brachytron: Lees meer.

De excursies van 2014 zijn vastgelegd!

Neem er je agenda bij: Activiteitenkalender voor 2014.
De meeste excursies staan open voor iedereen en zijn gratis voor leden.

Hieronder de eerstvolgende excursie

Zaterdag 12 juli 2014 — Koningsvijvers, Kasteelpark Groenendaal en vaartvijvers in Tervuren
In de voormiddag lopen we rond de Koningsvijvers in Groenendaal. Te verwachten soorten zijn onder andere Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum), Kanaaljuffer (Erythromma lindenii) en Vuurlibel (Crocothemis erythraea). 's Middags nuttigen we onze picknick in de refter van het Bosmuseum. Tafels en stoelen zijn beschikbaar, maar geen eten of drank.

Na de middag lopen we de 4 vijvers nabij het kasteel van Groenendaal. Verder voorzien we een verplaat­sing met de wagens naar de vaartvijvers in Tervuren. Daar zal wellicht de tocht beperkt blijven tot de Kleine en Grote St-Gertrudisvijver.

Om te eindigen gaan we een glaasje drinken en eventueel een hapje eten in het stamcafé van Arnold en Willy in Jezus-Eik. Dat ligt aan de oprit van de autostrade Brussel-Namen en de R0 (Leonardkruispunt).

Afspraak: om 10 uur op de parking aan het Bosmuseum Jan van Ruusbroec in Groenendaal, Duboislaan, 2, 1560 Hoeilaart. Daar ook zal de voormiddagwandeling starten. Ook bereikbaar met de trein. Stap af in station van Groenendaal (niet Hoeilaart!) en dan een 500-tal meter te voet (er is een voetgangersbrug over de ring maar dan moet je aan het station wel het pad door het stukje bos volgen).

Verantwoordelijke: Arnold Windey (arnold.windey•skynet.be) of Peter Van der Schoot (0476/09 50 61 — petervanderschoot•telenet.be) — Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.

Zondag 27 juli 2014 — De Rothoek en de Kwarekken in Westerlo
In de voormiddag bezoeken we enkele recent aangelegde poelen en vennen in de omgeving van de Rothoek. De Rothoek is een eerder recent natuurreservaat van Natuurpunt in de vallei van de Grote Nete. We zullen hier uitgebreid aandacht besteden aan de diverse heidelibellen en pantserjuffers. We zitten in de hoofdvliegtijd van de Kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla), een ontmoeting met deze prachtige verschijning is waarschijnlijk.

Na de middag gaan we richting Kwarekken waar Jos Van Kerckhoven ons meeneemt naar enkele mooie vijvers met heel wat libellensoorten en nog meer fraais. Alvast te verwachten zijn Tangpantserjuffer (Lestes dryas), Bruine winterjuffer (Sympecma fusca) en Bruine glazenmaker (Aeshna grandis).

Afspraak: om 10 uur op de parking van de tennisclub Westerlo, BROEKSTRAAT z/n, 2260 Westerlo

Verantwoordelijke: Peter Van der Schoot (0476/09 50 61 — petervanderschoot•telenet.be)
Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.

Een nieuw boek: Libellen in Drenthe

  • Formaat A4; 200 pagina's, bijna 60 soorten
  • Full colour met ruim 500 foto's
  • Uitgebreide soortenbeschrijvingen met verspreidingskaarten
  • Bundelt ruim 10 jaar veldwerk tot en met 2013
  • Verschijnt in mei 2014
  • Voorintekenprijs tot 1 mei 2014: 22,5 Euro (daarna 29 Euro)
  • Meer informatie: Folder

Vlaamse Libellenstudiedag van zaterdag 15 februari 2014
Thema: Monitoring van libellen

Alle presentaties zijn ter beschikking als PDF bestand: U vindt ze hier.

Twee interessante rapporten over Monitoring in Frankrijk:

  • Bilan 2011 du Suivi Temporel des libellules en France: Download PDF (25 pags)
  • Bilan 2012 du suivi Temporel des libellules en France: Download PDF (32 pags)

3rd European Congress on Odonatology - Montpellier 7-10 July 2014
The French Society of Odonatology (SFO) and the Office for the Insects and their Environnement (Opie) are pleased to announce that the 3rd European Congress on Odonatology (ECOO 2014) will be held in Montpellier, Southern France, on 7-10 July. Lees meer (PDF).

Nieuwe KNNV uitgave: Fotogids Libellenlarvenhuidjes voor Noordwest Europa

We ontvingen volgend bericht omtrent een nieuw larvenboek:

New book on dragonfly larvae ready next spring

Dear friends and colleagues,
Fotogids larven van libellen (Photo guide larvae of dragonflies)

It started as a small chapter of the book Fotogids larvenhuidjes van libellen: finding and photographing the dragonfly larvae. Now, one year after the publication of that book, Ewoud and I managed to find and photograph the larvae of all exuviae [of the] species [in the] book.

We have decided with the KNNV publisher to make a photographic guide. The Photo guide larvae of dragonflies will be a complement to the exuviae book. Each species will be richly illustrated.

We expect that this Dutch book will be finished during next spring. Of course, we still work on the European exuviae book. That book will be ready during the spring of 2015.
Attached is an example (with a simple layout) of this book. (Download PDF 1.2MB)

Liste rouge des libellules de France
De Franse vereniging voor Odonatologie vraagt om uw gegevens om te helpen bij het opstellen van hun rode lijst. Meer gegevens in dit PDF-bestand.

Het Project Kempense Heidelibel
De Kempense heidelibel doet het niet goed in Europa (het is een Europese Rode lijstsoort) en dit geldt ook in Vlaanderen. Daarom organiseerde Libellenvereniging Vlaanderen vzw in samenwerking met Natuurpunt een praktijkdag rond deze soort. Lees meer (artikel en verslag van de workshop).

Libellenvereniging Vlaanderen vzw tekent overeenkomst met Natuurpunt Studie

Op 19 april 2012 ondertekenden Libellenvereniging Vlaanderen vzwen de dienst Studie van Natuurpunt een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking richt zich in eerste instantie op het verzamelen van gegevens over het voorkomen en de verspreiding van de libellen in Vlaanderen. Lees verder ...

Nieuwe KNNV uitgave: Fotogids Libellenlarvenhuidjes voor Noordwest Europa

Deze Nederlandse gids behandelt meer dan tachtig soorten — alle soorten van België, Nederland, Duitsland, Polen, Denemarken, Luxemburg.

Unieke foto's van de huidjes, de larven, de volwassen libellen en hun biotoop.

Heldere soort­beschrij­vingen, determineer­sleutel van de larvehuidjes, diagrammen met vlieg- en uitsluiptijden.

Auteurs: Christophe Brochard, Dick Groenen­dijk, Ewoud van der Ploeg, Tim Termaat
Jaar: 2012
Pagina's: 320
Formaat: 17 x 24 cm
Gewicht: 750g
ISBN: 9789050114097

Klik op de afbeeldingen voor een groter formaat

Nieuwe libellenatlas: Champagne-Ardenne

Onze Franse collega's van de Observatoire des Odonates de Champagne-Ardenne hebben een libellenatlas uit. Deze is als pdf te downloaden via
www.odonates-champagne-ardenne.fr/pages/Cartes_de_repartition-5231618.html.