Wil je lid worden van Libellenvereniging Vlaanderen vzw.
Lees hier hoe dat kan.

De Liereman (Oud-Turnhout), De Linie en de Fondatie (Eksaarde), Mol-Postel, Achelse Kluis en Dommel... ...

Onze activiteitenkalender voor 2016 is klaar!.

Neem er je agenda maar bij: activiteitenkalender voor 2016.

Zondag 15 mei — Excursie in Landschap De Liereman (Oud-Turnhout)

Het Landschap De Liereman bestaat uit een afwisseling van natte en droge heide, gagelstruweel, elzen- en wilgenbroek, eikenberkenbos, dennenbos, stuifduin, heischraal grasland en weidevogelgebied. Dit is een staalkaart van het beste wat het Kempens landschap te bieden heeft. Veel bijzondere soorten planten en dieren vinden hier een leefgebied. De grote soortenrijkdom is te verklaren vanuit de verscheidenheid aan biotopen. Op vlak van libellen kunnen we heel wat verwachten, waaronder specialiteiten zoals Glassnijder (Brachytron pratense), Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum), Vroege glazenmaker (Aeshna isosceles) en Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda). Ook de onmiddellijke omgeving van de Liereman is uitermate rijk en interessant.

Afspraak: om 10u00 in het bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43, Oud-Turnhout Meer info op: http://www.natuurpunt.be/natuurgebied-landschap-de-liereman_36.aspx.

Verantwoordelijke: Peter Van der Schoot (0476/09 50 61, petervanderschoot•telenet.be)
Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.

Vlaamse Libellenstudiedag was op zaterdag 20 februari 2016 in Mechelen

We hebben een PDF klaar van de quiz: U vindt ze hier.

U vindt er ook nog presentaties van de vorige studiedagen.

Verschijnt binnenkort: Atlas of the European dragonflies and damselflies
Dit is het eerste gedetailleerde en complete overzicht van de verspreiding van libellen en waterjuffers van Europa. Een belangrijk (Engelstalig) standaardwerk voor professionals en liefhebbers. Deze atlas is het resultaat van een samenwerking van meer dan 50 libellenexperts afkomstig uit heel Europa.

Meer informatie (PDF) over het boek en over de voorintekenactie bij de Natuurpunt winkel: 20 Euro korting!

Vierde Europees Congres over Odonatologie — Tyringe (Zweden) van 11 - 14 Juli 2016

Meer informatie: ecoo2016.wordpress.com

Libellen in de krant

Sierlijke witsnuitlibel na ruim eeuw opnieuw gespot in Limburg

Het belang van Limburg: download PDF

Het Nieuwsblad: download PDF

Vlaamse Libellenstudiedag was op zaterdag 28 februari 2015 in Mechelen

We hebben een PDF klaar van de quiz en van een eerste presentatie: U vindt ze hier.
We hopen de lijst spoedig uit te breiden.

De presentaties van de vorige studiedag in 2014 vindt U daar ook nog.

Pas verschenen: Blauwdruk Libellen — Geert De Knijf
Een hoofdstuk in:
De Knijf G., Westra T., Onkelinx T., Quataert P. & M. Pollet (red.) (2014).
Monitoring Natura 2000-soorten en overige soorten prioritair voor het Vlaams beleid.
Blauwdrukken soortenmonitoring in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2014 (INBO.R.2014.2319355). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Download PDF van het artikel — het volledige rapport.

Een nieuw boek: Libellen in Drenthe

  • Formaat A4; 200 pagina's, bijna 60 soorten
  • Full colour met ruim 500 foto's
  • Uitgebreide soortenbeschrijvingen met verspreidingskaarten
  • Bundelt ruim 10 jaar veldwerk tot en met 2013
  • Prijs: 29 Euro
  • Meer informatie: Folder

Vlaamse Libellenstudiedag van zaterdag 15 februari 2014
Thema: Monitoring van libellen

Alle presentaties zijn ter beschikking als PDF bestand: U vindt ze hier.

Twee interessante rapporten over Monitoring in Frankrijk:

  • Bilan 2011 du Suivi Temporel des libellules en France: Download PDF (25 pags)
  • Bilan 2012 du suivi Temporel des libellules en France: Download PDF (32 pags)

Nieuwe KNNV uitgave: Fotogids Libellenlarvenhuidjes voor Noordwest Europa

We ontvingen volgend bericht omtrent een nieuw larvenboek:

New book on dragonfly larvae ready next spring

Dear friends and colleagues,
Fotogids larven van libellen (Photo guide larvae of dragonflies)

It started as a small chapter of the book Fotogids larvenhuidjes van libellen: finding and photographing the dragonfly larvae. Now, one year after the publication of that book, Ewoud and I managed to find and photograph the larvae of all exuviae [of the] species [in the] book.

We have decided with the KNNV publisher to make a photographic guide. The Photo guide larvae of dragonflies will be a complement to the exuviae book. Each species will be richly illustrated.

We expect that this Dutch book will be finished during next spring. Of course, we still work on the European exuviae book. That book will be ready during the spring of 2015.
Attached is an example (with a simple layout) of this book. (Download PDF 1.2MB)

Liste rouge des libellules de France
De Franse vereniging voor Odonatologie vraagt om uw gegevens om te helpen bij het opstellen van hun rode lijst. Meer gegevens in dit PDF-bestand.

Het Project Kempense Heidelibel
De Kempense heidelibel doet het niet goed in Europa (het is een Europese Rode lijstsoort) en dit geldt ook in Vlaanderen. Daarom organiseerde Libellenvereniging Vlaanderen vzw in samenwerking met Natuurpunt een praktijkdag rond deze soort. Lees meer (artikel en verslag van de workshop).

Libellenvereniging Vlaanderen vzw tekent overeenkomst met Natuurpunt Studie

Op 19 april 2012 ondertekenden Libellenvereniging Vlaanderen vzwen de dienst Studie van Natuurpunt een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking richt zich in eerste instantie op het verzamelen van gegevens over het voorkomen en de verspreiding van de libellen in Vlaanderen. Lees verder ...