Libellenvereniging Vlaanderen vzw
images/LVV/LVV.jpg

Nieuw libellen markerings-project te Hoeilaart.

De Koningsvijvers zijn een reeks van 8 vijvers die in 1893 aangelegd werden in opdracht van koning Leopold II. Deze vijvers worden gevoed door talrijke bronnen, maar vooral door de IJse die hogerop in het Zoniënwoud ontspringt. De vijvers, sommigen deels dichtgeslibd, worden omzoomd door een zeer belangrijke oevervegetatie. 

Lees meer...

 

venglazenmaker GeertDeKnijf

 

De Venglazenmaker (Aeshna juncea) is een typische soort voor voedselarme wateren gekenmerkt door de aanwezigheid van onder meer veenmos, Snavelzegge, Pijpenstrootje… In Vlaanderen komt ze enkel voor in de Kempen.

Lees meer...

 

KempenseHeidelibel GeertDeKnijf kl

 

De Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum) is een van de meest zeldzame libellen van Vlaanderen en ging de laatste 15 jaar sterk achteruit. Zo verdween ze van alle locaties in de provincie Antwerpen, waarbij bolwerken als Den Diel en de Maat verloren gingen. Op dit moment komen er enkel nog populaties voor in het Hageven te Neerpelt en in het Midden-Limburgse vijvergebied.

Lees meer...