Libellenvereniging Vlaanderen vzw
images/LVV/LVV.jpg

2017 - Oproep tot medewerking aan de inventarisatie van libellen in Brussel

Het project waarvoor we jullie graag uitnodigen, behelst een Libellenatlas binnen het Brussels-Hoofdstedelijk-Gewest.

Er zijn reeds verschillende atlassen van het Brussels-Hoofdstedelijk-Gewest voor verschillende taxonomische groepen, waaronder nog een aantal lopend. Wij hadden graag een atlas van libellen opgesteld. Deze atlas zal veel nauwkeuriger worden dan die van 2006, die het hele grondgebied van België besloeg.

Lees meer...

2017 - Een impressie van de Studiedag van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie te Zwolle op 18 maart 2017

Op zaterdag 18 maart trokken Johan Devolder, Sytske Lankreijer en Anny Anselin naar de studiedag van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (NVL), die haar 20ste jubileum vierde in een sfeervolle historische zaal van het Dominicanerklooster te Zwolle. Het werd een interessante dag.

001 klooster

Lees meer...

2017 - Gevlekte glanslibel vier jaar op een rij in de Wellemeersen

De Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata - familie Cordulidae) is een zeldzame libellensoort van verlandingsvegetaties en dichtbegroeide, matig voedselarme zeggenmoerassen en galigaanvelden. Zij mijdt open watervlakten en is vaak te vinden in de buurt van (bron)bos.

flavo Fonny klfoto: Mannetje Gevlekte glanslibel, Wellemeersen, 15 augustus 2013 - Fonny Schoeters 

 

Lees meer...