Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum

Areaal

Sympetrum striolatum is verspreid in het grootste deel van Europa, met uitzondering van het noordoosten (afwezig in Noord-Scandinavië). De soort komt buiten Europa voor in Noord-Afrika, en in Azië oostelijk tot Japan.

 

Waarnemingen

 

bruinrodeHeidelibel bvp

vrouwtje
@Brigitte Van Passel

 

Verspreiding in België (2006)

Algemeen. De soort is verspreid in geheel Vlaanderen, en ze komt in Wallonië vrij verspreid voor in alle regio's.

 

Evolutie van de verspreiding

Het is zeer moeilijk om de evolutie van deze soort te beschrijven. Uit de periode vóór 1950 zijn er waarnemingen verspreid over heel België. Selys citeert de soort als “overal zeer algemeen”. Ook in de periodes 1950-1979 en vanaf 1980 wordt S. striolatum in grote delen van België waargenomen. Het is mogelijk dat deze pionierssoort zich de laatste decennia toch uitgebreid heeft, gezien de toename van geschikte habitats.

 

Habitat

S. striolatum komt voor aan allerlei wateren van brak tot mesotroof, en soms zelfs aan oligotrofe of dystrofe wateren in de Ardense hoogveengebieden (bv. Spa-Malchamps). S. striolatum koloniseert dikwijls pas gegraven plassen. De soort zou in tegenstelling tot S. vulgatum liever aan zonnig gelegen plassen voorkomen. Ze kan vaak zwervend waargenomen worden, langs kanalen, bosranden, houtkanten of langs de kust, hier soms in zeer grote aantallen.

 

Fenologie

De hoofdvliegperiode van de Bruinrode heidelibel loopt van half juni tot en met eind oktober, met een piek in de maand augustus. Uiterste data zijn 24 mei en 12 november.

 

Literatuur

Lejeune (1977).