Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes

Areaal

Het areaal van Platycnemis pennipes omvat grote delen van West-Europa, Midden-Europa en Oost- Europa. De westgrens van het verspreidingsgebied loopt door Zuid-Engeland en Frankrijk en reikt zuidwaarts tot aan de Pyreneeën. Op het Iberisch Schiereiland is ze afwezig. De zuidgrens loopt verder door Zuid-Italië en de Balkan tot het Midden- Oosten. Noordwaarts komt P. pennipes voor tot Zuid-Zweden en Midden-Finland. In de kustvlakte van de Noordzee ontbreekt ze echter of is ze zeer zeldzaam. Het areaal strekt zich naar het oosten uit tot Midden-Siberië.

 

Waarnemingen

 

BlauweBreedscheenjuffer ErikMoonen

mannetje, imago niet uitgekleurd
@Erik Moonen

 

Verspreiding in België (2006)

Algemeen. Komt vrij talrijk voor in de provincie Antwerpen en in de Limburgse Kempen. Ook tussen Samber en Maas, in de Famenne en in de Lorraine is ze vrij talrijk. Elders is P. pennipes plaatselijk algemeen in de omgeving van Gent, Klein-Brabant, de Dijlevallei, Waals-Brabant, de vallei van de Haine en de lager gelegen riviervalleien in de Ardennen. Ze ontbreekt bijna volledig in de provincie West-Vlaanderen, het noorden van Oost-Vlaanderen, Haspengouw, de Hoge Ardennen en in de Oostkantons.

 

Evolutie van de verspreiding

Zowel van vóór 1950 als uit de periode 1950-1979 zijn er met uitzondering van het westen van Vlaanderen gegevens bekend uit alle regio’s, maar meestal vrij verspreid gelegen. Dat had vermoedelijk meer te maken met een onvoldoende gebiedsdekkende inventarisatie dan met de reële situatie. Sinds 1980 werd ze met uitzondering van Haspengouw en de Oostkantons, overal gevonden. In West- Vlaanderen, het grootste deel van Oost-Vlaanderen en het westen van Henegouwen werden de laatste jaren verschillende nieuwe vindplaatsen gevonden en namen de aantallen toe op de enkele oudere, gekende vliegplaatsen, zoals bij Gent. Dit suggereert een toename van de soort.

 

Habitat

Populaties zijn vooral te vinden bij langzaam stromende beken, grachten, rivieren, kanalen en bij afgesneden rivierarmen. Ze komen ook voor aan stilstaande, bij voorkeur zuurstofrijke, plassen, zoals visvijvers, ontginningsplassen en grote bosvijvers. P. pennipes vermijdt zowel kleine als tijdelijk droogvallende plassen. Een gevarieerde oevervegetatie met o.a. bomen en struiken bevordert de aanwezigheid van deze soort.

 

Fenologie

De vliegperiode van de Breedscheenjuffer situeert zich tussen half mei tot de tweede decade van september, en de hoofdvliegperiode situeert zich tussen begin juni en begin augustus. Uiterste data zijn 30 april en 6 oktober.

 

Literatuur