Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum

Areaal

Sympetrum vulgatum komt vooral voor in Middenen Noord-Europa, maar is zeldzaam in de landen rond de Middellandse Zee. Het areaal gaat van West-Frankrijk tot Zuid-Zweden en Finland naar Rusland in het noorden, en in het zuiden van Zuid- Frankrijk en Noord-Italië over het noorden van de Balkan tot Turkije. Ze komt niet voor in Ierland en Engeland. De soort komt buiten Europa voor oostwaarts over Siberië tot China. Is niet bekend van Noord-Afrika.

 

Waarnemingen

 

SteenrodeHeidelibel TimRaats

vrouwtje
@Tim Raats

 

Verspreiding in België (2006)

Vrij algemeen. De Steenrode heidelibel komt verspreid voor in heel Vlaanderen met zwaartepunten in de Westhoek en de Kempen, de gebieden waar ook de meeste populaties te vinden zijn. Waarnemingen uit de valleien van de Schelde en Leie hebben meestal betrekking op zwervende exemplaren of kleine populaties. In Wallonië is S. vulgatum verspreid in alle provincies.

 

Evolutie van de verspreiding

Zoals bij een aantal andere algemeen voorkomende soorten is het moeilijk om de algemene evolutie van de Steenrode heidelibel te beschrijven. Van vóór 1950 wordt de soort verspreid over België gemeld, maar bijna niet in het zuidelijk deel. Selys citeert ze als “zeer lokaal”. In latere periodes wordt de dichtheid aan waarnemingen hoger, hoewel dit in Wallonië lager blijft.

 

Habitat

S. vulgatum vliegt aan allerlei stilstaande, eutrofe wateren, maar minder aan mesotrofe wateren. Ze wordt slechts zelden waargenomen aan oligotrofe wateren in hoogvenen (slechts enkelingen). Ze geeft dikwijls de voorkeur aan plassen waar vederkruid (Myriophyllum) of andere ondergedoken waterplanten aan de wateroppervlakte komen.

 

Fenologie

De vliegperiode van de Steenrode heidelibel gaat van de derde decade van juni tot en met de derde decade van september, met een piek in de maand augustus. Uiterste data zijn 1 juni en 27 oktober.

 

Literatuur