Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Lantaarntje - Ischnura elegans

Areaal

Ischnura elegans komt voor in vrijwel geheel Europa en is enkel afwezig op het grootste deel van het Iberisch Schiereiland, de eilanden in de Middellandse Zee en in het noordelijk deel van Scandinavië. Het Lantaarntje komt buiten Europa voor in de voormalige Sovjetunie oostwaarts tot China en Japan en zuidwaarts tot het Midden-Oosten, de Kaukasus en de Kaspische Zee.

 

Waarnemingen

 

lantaarntje bvp 

copula
@Brigitte Van Passel

 

Verspreiding in België (2006)

Zeer algemeen. Hiaten in de verspreiding komen meestal overeen met niet onderzochte hokken. Een uitzondering hierop vormen de Hoge Ardennen, waar de soort minder frequent voorkomt.

 

Evolutie van de verspreiding

I. elegans was in het verleden een zeer algemene soort en is dit nu nog steeds. Het is dus moeilijk om bij deze soort bepaalde trends te geven.

 

Habitat

Het Lantaarntje komt voor in zowat alle wateren, al dan niet met veel begroeiing, stilstaand of licht stromend. Ze mijdt zuurdere wateren, maar kan wel brak water verdragen (bv. kreken en poldersloten) waar het vaak de enige aanwezige soort is. I. elegans komt ook zeer veel voor in tuinvijvers en zelfs in kleine waterbakken met enkele waterplanten. Het is meestal de enige soort in voor andere libellen minder geschikte gebieden, zoals in sterk vervuild water.

 

Fenologie

De hoofdvliegperiode van het Lantaarntje loopt van de eerste decade van mei tot en met de tweede decade van september. Er is een piek in de eerste decade van augustus. Uiterste data zijn 15 april en 23 oktober.

 

Literatuur

Hinnekint (1987).