Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Grote tanglibel - Onychogomphus uncatus

Areaal

Het verspreidingsgebied van Onychogomphus uncatus is beperkt tot het zuidwesten van Europa, waar ze voorkomt van het Iberisch Schiereiland tot Centraal- en West-Frankrijk (ter hoogte van de Loire) en in Noordwest-Italië. Buiten dit verspreidingsgebied zijn enkele waarnemingen bekend o.a. uit het noorden van Zwitserland, het zuidwesten van Duitsland en Noord-Frankrijk. Buiten Europa komt de soort voor in Noord-Afrika.

 

Waarnemingen

 

Onychogomphus uncatus kl 295A1084
mannetje    @ Geert De Knijf

 

GroteTanglibel Jean PierreBoudot
vrouwtje   @ Jean-Pierre Boudot

 

Verspreiding in België (2006)

Uiterst zeldzaam. Gedurende de laatste tien jaar werd de Grote tanglibel, die als dwaalgast beschouwd wordt, in België niet meer waargenomen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat er populaties aanwezig zijn, gezien de dichtstbijzijnde gekende populaties (Loire, Frankrijk) toch redelijk ver af liggen van België.

 

Evolutie van de verspreiding

O. uncatus werd in België nog maar twee keer waargenomen, namelijk in 1975 te Séloignies (l wijfje) en in 1979 te Roisin (1 mannetje). Beide lokaliteiten liggen in de provincie Henegouwen, nabij de Franse grens.

 

Habitat

De soort plant zich voort in helder en vrij snel stromende beken en kleine rivieren, met stenige of zandige bodem. De mannetjes zetten zich op keien of zandige banken.

 

Onychogomphus uncatus kl 295A1119
mannetje    @ Geert De Knijf

 

Fenologie

In haar zuidelijke verspreidingsgebied vliegt de Grote tanglibel tussen half mei en half september, maar vooral in juli.

 

Literatuur

Martens (1982a), Suhling & Müller (1996).