Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Tijdschrift Brachytron

OmslagBrachytron17 1Brachytron is het gemeenschappelijk tijdschrift van de Libellenvereniging Vlaanderen (LVV) en de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (NVL).  Als gewoon lid ontvang je dit tijdschrift twee maal per jaar.

De redactie van Brachytron bestaat uit leden van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (NVL) en de Libellenvereniging Vlaanderen (LVV) *: 

Johan van 't Bosch, Geert De Knijf * (hoofdredactie), Tim Adriaens, Anny Anselin *, Matthijs Courbois, Rob Geraeds, Roy van Grunsven, Robert Ketelaar, René Manger (vormgeving), Ria Vogels en Nick Wouwen.

 

In het tijdschrift Brachytron verschijnen artikelen en mededelingen over de Nederlandse- en Vlaamse libellenfauna. Daarbij kan gedacht worden aan bijzondere waarnemingen, verslagen van gebiedsinventarisaties, overzichten van zeldzame soorten en aanwijzingen voor de herkenning van lastige soorten. Ook meer ecologisch getinte onderwerpen, bijvoorbeeld over de betekenis van libellen als voedsel voor andere dieren en hun gedrag en levenswijze, zijn terug te vinden in het blad. Daarnaast worden in ieder nummer de belangrijkste nieuwe boeken gerecenseerd.

Wil je schrijven voor Brachytron, lees eerst deze richtlijnen: 

  

Gepubliceerde artikels kan je via onderstaande link downloaden:
https://www.brachytron.nl/artikelen-brachytron/