Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis

Areaal

Chalcolestes viridis komt voor in bijna geheel Europa (niet of slechts uitzonderlijk in Ierland en Groot- Brittannië), met als noordgrens Zuid-Denemarken en als oostgrens Oost-Polen over Oekraïne tot de Zwarte Zee. In Zuidoost-Europa (van Italië tot de Balkan) komt de ondersoort C. v. parvidens voor, die volgens sommige auteurs de status van soort heeft. De Houtpantserjuffer is daarbuiten ook te vinden in Turkije, de Kaukasus en in Noord-Afrika.

 

Waarnemingen

 

Houtpantserjuffer

copula
@Brigitte Van Passel

 

Verspreiding in België (2006)

Algemeen. In Vlaanderen is de Houtpantserjuffer iets meer verspreid dan in Wallonië, hoewel hiaten daar voornamelijk samenvallen met niet onderzochte hokken.

 

Evolutie van de verspreiding

Tot 1950 zijn er weinig gegevens van C. viridis. De soort was dan zelfs grotendeels afwezig in het zuiden van België en bleef dit nog steeds in de periode 1950-1980. Selys citeert de soort daarentegen als “vrij algemeen in moerassige vijvers”. Een grondiger prospectie van gans België heeft zeker een invloed gehad op het huidige (grotere) verspreidingsbeeld, maar misschien is de Houtpantserjuffer ook werkelijk toegenomen. Het blijft moeilijk om een algemene evolutie te geven.

 

Habitat

C. viridis kan in zowat alle types stilstaand en ook licht stromend water gevonden worden, maar steeds moeten er in de onmiddellijke nabijheid of langs de oever overhangende struiken of bomen zoals elzen (Alnus) en wilgen (Salix) groeien en voldoende zonnige stroken zijn. De soort legt haar eieren in de boomschors. De Houtpanterjuffer wordt zeer dikwijls bij tuinvijvers aangetroffen.

 

Fenologie

De hoofdvliegperiode van de Houtpantserjuffer loopt van de tweede decade van juni tot en met de tweede decade van oktober, met een piek in augustus. Uiterste data zijn 13 mei en 4 november.

 

Literatuur

Jödicke (1997).