Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Nieuwsbrief van de Libellenvereniging Vlaanderen vzw / 2007-2012
Uit de inhoud
  • Nieuwe vleugels
  • Databank met meer dan 63 000 gegevens
  • Start van de nieuwe vereniging
  • Libellenatlas aan de pers voorgesteld
  • Trek in China
  • Fenologie records in 2006
  • Boek- en DVD besprekingen

 
Download nieuwsbrief als PDF-bestand: