Nieuws

 2 juli 2019

zadellibel erik moonen

De zadellibel is een van de soorten die, net als vogels, duizenden kilometers kan afleggen. Tot een paar jaar geleden werd deze Afrikaanse soort slechts uiterst zelden gezien in Vlaanderen. Sinds begin juni is er een duidelijke invasie van deze soort en werd voor de eerste keer ooit ook paring en ei-afzet waargenomen op heel wat plaatsen in België.

10 mei 2019

Omwille van hun specifieke levenscyclus vormen libellen zeer goede indicatoren van de kwaliteit van vochtige milieus. De studie van wijzigingen in de odonatofauna kan dus van pas komen bij de opvolging van de kwaliteit van waterpartijen en waterlopen. Dergelijke informatie kan eveneens aan de basis liggen van beheeradvies. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en Gomphus (werkgroep van Les Naturalistes belges) sloegen daarom de handen in elkaar om een overzicht te krijgen van de verspreiding en aantalsevolutie van de libellen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gebruik makend van gegevens verzameld door burgerwetenschappers.

Oproep om op prospectie te gaan in deze gebieden.

 Omslag Brachytron 20 1 1

 

In mei 2019 komt een nieuwe Brachytron uit. Dit nummer heeft lang op zich laten wachten, omdat de redactie de laatste jaren te weinig kopij ontvangt.

In dit nummer ondermeer aandacht voor het herkennen van libellen op basis van vleugelpatronen, Nieuwe hoogveenglanslibel populaties in NL, Tweevlek populatie in Frankrijk, bijzondere libellenwaarnemingen in Limburg (NL) en libellen in Noordwest India.

Indien je dit klasse-tijdschrift wil ontvangen, maak je dan lid van LVV!