Nieuws

september 2021

Deze gezamelijke uitgave van de British Dragonfly Society, de Centre for Environmental Data and Recording en de Biological Records Centre, is zelfs voor wie de Engelse taal niet echt machtig is, zeker de moeite waard om door te nemen. Overal worden wel de Engelse soortnamen gebruikt, en dat is een beetje vervelend, maar helemaal achteraan vind je een lijst met wetenschappelijke en Engelse namen, wat zeker wat helpt. Grappig is wel dat hun lijst van Engelse en Ierse namen voor heel wat soorten anders is dan een bijgevoegde lijst van Europese namen in het Engels.

juli 2021

Via de soortenmeetnetten willen het INBO en Natuur en Bos betrouwbare informatie verzamelen over prioritaire soorten in Vlaanderen. Deze meetnetten bestaan uit een aantal vastgelegde plaatsen waar vrijwilligers gestandaardiseerde tellingen uitvoeren onder coördinatie van Natuurpunt Studie. Deze langetermijnmonitoring startte in 2016.

april 2021

In een bericht van 21 februari toonde Patrick Heivers enkele heel mooie foto’s van de Bruine Winterjuffers bedekt met sneeuw of ijskristallen.

Waterjuffers zoeken in de winter?

Jawel, dat kan, maar in ons land alleen maar één soort.