Nieuws

10 mei 2019

Omwille van hun specifieke levenscyclus vormen libellen zeer goede indicatoren van de kwaliteit van vochtige milieus. De studie van wijzigingen in de odonatofauna kan dus van pas komen bij de opvolging van de kwaliteit van waterpartijen en waterlopen. Dergelijke informatie kan eveneens aan de basis liggen van beheeradvies. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en Gomphus (werkgroep van Les Naturalistes belges) sloegen daarom de handen in elkaar om een overzicht te krijgen van de verspreiding en aantalsevolutie van de libellen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gebruik makend van gegevens verzameld door burgerwetenschappers.

Oproep om op prospectie te gaan in deze gebieden.

 Omslag Brachytron 20 1 1

 

In mei 2019 komt een nieuwe Brachytron uit. Dit nummer heeft lang op zich laten wachten, omdat de redactie de laatste jaren te weinig kopij ontvangt.

In dit nummer ondermeer aandacht voor het herkennen van libellen op basis van vleugelpatronen, Nieuwe hoogveenglanslibel populaties in NL, Tweevlek populatie in Frankrijk, bijzondere libellenwaarnemingen in Limburg (NL) en libellen in Noordwest India.

Indien je dit klasse-tijdschrift wil ontvangen, maak je dan lid van LVV!


30 april 2019

Lors de la réunion de travail du Groupe Gomphus de jeudi dernier, nous avons planifié 4 excursions pour cette année 2019 :