Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Tijdschrift GOMPHUS - Inhoudstafel van 20 jaargangen / 1984 - 2004

De Knijf, G. & Anselin, A. — Beschrijving en evaluatie van de natuur in Vlaanderen: de rol van libellen in het natuurbehoud. - p 3-31

Bonte, D. — Een populatie van Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) in de Franse kustduinen te Bray-Dunes: een mogelijke verklaring voor de waarnemingen langs de Vlaamse Westkust? - p 32-34

Vanderhaeghe, F. — Victorie! Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) is België binnengedrongen! - p 35-36

verslagen:

  • Anselin, A. — Compte-rendu de la réunion Gomphus du 18 novembre 1998 à Bruxelles (résumé). - p 37-39
  • Anselin, A. — Verslag van de Gomphus-vergadering op 18 november 1998 te Brussel - p 39-42