Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Tijdschrift GOMPHUS - Inhoudstafel van 20 jaargangen / 1984 - 2004

Goffart, P. — Recenser les libellules dans le cadre du programme d'Inventaire et Surveillance de la Biodiversité (ISB) en Wallonie. - p 95-98

Stoks, R. — Verslag van de excursie naar het Groot Schietveld te Brecht op 25 mei 1997. - p 99-101

Goffart, P. — Compte-rendu de l'excursion dans la fagne de Spa-Malchamps le samedi 6 septembre 1997. - p 102-104