Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Tijdschrift GOMPHUS - Inhoudstafel van 20 jaargangen / 1984 - 2004

De Knijf, G. — De opzet van een Monitoring-netwerk voor libellen in Vlaanderen : achtergrond, methode en voorstel tot diskussie. - p 3-7

Stoks, R., De Knijf, G. & Jannis, G. — De status van Lestes barbarus in België. - p 8-13

Andries, T.v — Invasie van de Zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis. - p 14-18

De Knijf, G. & Anselin, A. — Voorstelling van 'De gedocumenteerde Rode Lijst van de libellen van Vlaanderen'. - p 19-25

Goffart, P. — Constitution d'une Liste Rouge des Libellules de Wallonie. - p 26-34v

De Block, M. & Stoks, R. — Loodstress bij larven van Watersnuffel (Enallagma cyathigerum) in zure vennen. - p 35-38

Wasscher, M. & de Groot, T. — Libellen in laagveengebieden. - p 39-42

Van de Vijver, B., Santens, M., Stoks, R. & De Vocht, S. — Uitsluipkarakteristieken van libellen in vennen op het Groot Schietveld te Brasschaat. - p 43-49

Stoks, R. & Santens, M. — Opwarmingsstrategieën van tenerale Aeshna mixta. - p 50-55