Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Tijdschrift GOMPHUS - Inhoudstafel van 20 jaargangen / 1984 - 2004

1995 - volume 11-2 (pdf 7,92 MB)

Goffart, P. — Situation actuelle de l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) en Wallonie et propositions de mesures visant sa conservation. - p 27-40

De Knijf, G. — Een gedocumenteerde Rode lijst van de libellen van Vlaanderen: achtergrond, categorieën en voorgestelde soorten. - p 41-48