Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Tijdschrift GOMPHUS - Inhoudstafel van 20 jaargangen / 1984 - 2004

Dumont, H. — Waar blijft Hemianax ephippiger ? - p 79-83

Stoks, R. — Eerste Belgische voortplantingswaarneming van Lestes barbarus (Fabricius, 1798). - p 84-87

De Knijf, G. — Bibliografisch overzicht van odonatologische publikaties gedurende de periode 1989-1994. - p 88-96