Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Tijdschrift GOMPHUS - Inhoudstafel van 20 jaargangen / 1984 - 2004

Bonte, D. — Libellen Odonata in de duinstreek van de Vlaamse Westkust: resultaten van een inventarisatie gedurende de periode 1990-1994 - p 39-44

De Knijf, G. — Herontdekking van Lestes barbarus (Fabricius, 1798) in België - p 45-48

Titeux, H. & Goffart, P. — Découverte d'une population de Libellula (Ladona) fulva en Wallonie et commentaires sur le statut de l'espèce. - p 50-63

Verscheure, C. — Aanvulling bij Het voorkomen van Sympecma fusca in Oost- en West-Vlaanderen - p 64

De Knijf, G. — Aanvulling op Het voorkomen van Sympecma fusca in Oost- en West-Vlaanderen - p 65

Anselin, A. v— Verslag van de libellenexcursie naar Les Epioux op 28.08.1994 - p 66-67

De Knijf, G. — Verslag van de excursie naar de Damvallei te Gent op 2 juli 1994 - p 67-70