Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Tijdschrift GOMPHUS - Inhoudstafel van 20 jaargangen / 1984 - 2004

Anselin, A. — Het Libellenverspreidingsonderzoek in Vlaanderen: een overzicht van de periode 1986-1991. - p 2-13

Anselin, A. — Libellenkartering: toekomstige activiteiten en prioriteiten. - p 14-18

Ide, J., Brenu, C. & Paquay, M. — Une observation de Cordulegaster bidentatus en Ardenne. - p 20-21