Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Tijdschrift GOMPHUS - Inhoudstafel van 20 jaargangen / 1984 - 2004

1991 - volume 7-3/4 (pdf 5,80 MB)

Goffart, P., Dufrêne, M. & Marchal, D. — La surveillance de l'état de l'environnement wallon par bioindicateurs. Résultats des deux premières années de suivi des Odonates. - p 4-12

Anselin, A. — Verslag van de excursie aan de Belgische kust op 27.07.1991. - p 13

Anselin, A. — Verslag van de excursie Mol-Postel op 04.08.1991. - p 13-14

Anselin, A. — Verslag van de ledennamiddag te Brussel op 14 december 1991. - p 15

De Knijf, G. — Waarneming van Cordulegaster boltoni in de provincie Oost-Vlaanderen. - p 16

Hoste, I. — Een Oostvlaamse waarneming van Sympecma fusca. - p 16-17

Tailly, M. — Crocothemis erythraea in Zuid-West-Vlaanderen in 1991. - p 18