Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Tijdschrift GOMPHUS - Inhoudstafel van 20 jaargangen / 1984 - 2004

Goffart, P. — Observations de Crocothemis erythraea et Anax parthenope en Belgique durant l'été 1983. - p 1-3

Van Mierlo, M. — Verslag libellenekskursie Antwerpse kempen, 9 juni 1984. - p 3-4

Anselin, A. — Libelleninventarisatie 1984. - p 8-11