Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Nieuwsbrief van de Libellenvereniging Vlaanderen vzw / 2007-2012
 

De NIEUWSBRIEF is de opvolger van het Tijdschrift GOMPHUS in Vlaanderen. Het eerste nummer van de NIEUWSBRIEF is verschenen op 20 maart 2007.

In de nieuwsbrief kan een wijde keus aan onderwerpen aan bod komen:

  • mededelingen over bijzondere waarnemingen
  • oproepen tot medewerking, vragen, tips
  • excursieverslagen
  • overzichten van libellenwaarnemingen in ons land
  • kalender met onze excursies, ontmoetings- en studiedagen
  • boekbesprekingen
  • besprekingen van artikels uit wetenschappelijke tijdschriften