Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Nieuws

07/04/2024

In het libellentijdschrift International Journal of Odonatology werd recent een artikel gepubliceerd door KD Dijstra et al waarin ze een nieuwe soort voor Europa onderscheiden. Het betreft de Italiaanse waterjuffer of Coenagrion castellani (Roberts). Deze soort werd vroeger beschouwd als een ondersoort van de Mercuurwaterjuffer (C. mercuriale) die een veel ruimere verspreiding heeft en voorkomt van Marokko tot het zuiden van het VK en tot de noordelijke helft van Duitsland. Op basis van genetische criteria en morfologische kenmerken dienen populaties van de Mercuurwaterjuffer ten zuiden van de rivier de Po in Noord-Italië als een afzonderlijke soort beschouwd te worden. De tekening op het achterlijf en de mannelijke aanhangsels zijn een goed onderscheid om de soort in het veld te herkennen. Dit is meteen de 146e libellensoort die in Europa werd waargenomen. De Italiaanse waterjuffer is endemisch voor Italië en komt ook op Sicilië voor maar niet op Sardinië. 

 

 castellani 2
Coenagrion castellani
Alexandro Minicò (Fossano, Italy).

 

Bron: Klaas-Douwe B. Dijkstra, Giacomo Assandri, & Andrea Galimberti, 2023. Morphological and molecular evidence supports the species status of the Italian endemic Coenagrion castellani Roberts, 1948 (Coenagrionidae)