Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Nieuws

november 2021

Na de laatste berichten in “Nieuws” over de status van libellen in Groot-Brittannië en Ierland, en de recent verschenen gids voor libellen van West-en Centraal Azië, geven we nu wat recente informatie over nieuwe libellenpublicaties in het Franse tijdschrift Martinia. Dit verscheen voor het eerst in 1985 binnen de Franse odonatologische vereniging (SFO). Na het uiteenvallen van deze vereniging in 2019 komt het tijdschrift nu onder een nieuwe vzw, Opie-odonates, met een nieuw elan. De laatste jaren is Martinia een volwassen tijdschrift geworden (vergelijkbaar met Brachytron) met een hele reeks interessante artikels. In 2019 verscheen de laatste papieren versie en vanaf 2021 is Martinia enkel digitaal.

Varia Martinias

De meest recente artikels behandelen heel uiteenlopende onderwerpen: een eerste korte mededeling gaat over een discussie van hoe ver de Gevlekte witsnuitlibel, Leucorrhinia pectoralis kan disperseren. Vervolgens komt een referentielijst van de in Frankrijk voorkomende libellen (de niet Europese territoria dus niet meegerekend). Er is een onderzoek over het uitsluipen van de Venwitsnuitlibel, L. dubia en de Hoogveenglanslibel, Somatochlora arctica in drie veengebieden in de Auvergne (Centraal Frankrijk). De resultaten dragen bij tot de kennis van de populatieaantallen, de fenologie en de geslachtsverhouding bij deze twee soorten. Een vierde tekst gaat over een museumexemplaar van de Grote Roodoogjuffer, Erythromma najas, verzameld in het Franse departement van de Var, waar de soort officieel als ontbrekend werd beschouwd. Na onderzoek van betrouwbare bronnen en veldwaarnemingen lijkt het dat deze Eurosiberische soort waarschijnlijk nog maar enkele relictpopulatie’s heeft in de zuidfranse regio Provence-Alpes-Côtes d’Azur. Als laatste van de reeks is er interessant nieuws van een eerste bevestiging van reproductie van de Oranje zonnewijzer, Trithemis kirby in Frankrijk, een grotendeels Afrikaanse soort met een verspreidingsgebied dat zich in Azië uitstrekt in het zuidelijk deel van het Arabisch Schiereiland tot Iran en Indië. De soort was al permanent aanwezig in Noord-Spanje en werd al enkele keren in zuidwest Frankrijk gemeld, maar zonder bewijs van voortplanting. In 2020 werd echter voor het eerst reproductie waargenomen in Frans Baskenland.

Artikels kunnen gedownload worden via de website van Martinia en bekijk ook eens de referenties in het archief: https://www.martinia.insectes.org/

tekst: Anny Anselin