Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Nieuws

september 2021

Deze gezamelijke uitgave van de British Dragonfly Society, de Centre for Environmental Data and Recording en de Biological Records Centre, is zelfs voor wie de Engelse taal niet echt machtig is, zeker de moeite waard om door te nemen. Overal worden wel de Engelse soortnamen gebruikt, en dat is een beetje vervelend, maar helemaal achteraan vind je een lijst met wetenschappelijke en Engelse namen, wat zeker wat helpt. Grappig is wel dat hun lijst van Engelse en Ierse namen voor heel wat soorten anders is dan een bijgevoegde lijst van Europese namen in het Engels.

De publicatie telt 80 bladzijden en is rijkelijk geïllustreerd met mooie foto’s en duidelijke tabellen en grafieken. Naast een inleidend hoofdstuk worden volgende grote thema’s behandeld: data verzameling en analyse, soortentrends, oorzaken van veranderingen, toekomstige projecten en informatie over de auteurs, een literatuurlijst en een lijst van alle soorten die werden waargenomen in Groot-Brittannië en Ierland. Die thema’s worden verder opgedeeld in specifieke hoofdstukken.

Enkele feiten:

  • Sinds het begin van de gegevensverzameling in 1970 telt de soortenlijst van beide landen samen momenteel 56 soorten, waarvan 10 toevallige zwervers.
  • De verspreidingsdata en trends zijn gebaseerd op 1.4 miljoen gegevens verzameld door 17.000 waarnemers
  • 40% van de soorten (exclusief zwervers) nemen sinds 1970 in verspreiding toe. 11% toont een duidelijke achteruitgang in het volledige gebied.
  • Trendanalyses kunnen vaak nog geen duidelijke oorzaken bepalen.
  • Recenter, vooral sinds 1996, koloniseren meer nieuwe soorten dan voorheen: Hout- en Zwervende pantserjuffer, Kleine roodoogjuffer, Zuidelijke keizerlibel, Zuidelijke glazenmaker en Zwervende heidelibel.

 
Het rapport kan gratis gedownload worden.

 tekst: Anny Anselin