Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Nieuws

maart 2021

Half maart werd er op www.waarnemingen.be een foto gepost van een zogenaamd volwassen Lantaarntje. Daar dit veel te vroeg op het jaar is, was dit ‘Lantaarntje’ meer dan verdacht en na nader toezicht bleek het te gaan om het niet inheemse Senegalees lantaarntje (Ischnura senegalensis). Deze soort is zeer algemeen in Afrika en Azië en is in Europa enkel inheems in de Canarische eilanden. Dit ene exemplaar werd aangetroffen bij een vijvercentrum en is wellicht als larve meegelift met tropische aquariumplanten. Na het uitsluipen van de larve verplaatste het dier zich buiten in de tuin van het vijvercentrum waar het gefotografeerd werd. Dat dit niet de eerste waarneming van een niet inheemse libel in België is, bleek al een paar jaar geleden toen dezelfde soort ook al eens werd gevonden in Limburg. De andere soort was (Pseudagrion microcephalum; voor meer info zie artikel Adriaens en De Knijf).

We willen iedereen dan ook vragen om alle libellen die in het winterhalfjaar vliegen (wel niet de Bruine winterjuffer) of die je helemaal niet kan thuisbrengen goed te documenteren met meerdere foto’s, ook vanuit de hand, en die in te geven in waarnemingen.be of mij te bezorgen via email.

Geert De Knijf