Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Nieuws

Onlangs verscheen een artikel over de Distributietrends van Europese libellen onder klimaatverandering. Hieruit blijkt dat de libellen in die regio’s samen licht vooruitgaan. De onderzoekers vonden, zoals verwacht mag worden, dat warmteminnende soorten in verspreiding zijn toegenomen. Opvallend genoeg zijn ook koelteminnende soorten licht vooruitgegaan.

Naar aanleiding van dit artikel (kan je hier downloaden) werd een bericht gemaakt voor Nature Today (13-3-2019 NatureToday).

 

Bekijk ook de poster Natuurindicator: Trend Zuiderse libellenTrend Zuiderse libellen