Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Nieuws

Onlangs verscheen een artikel over de Diversiteit en behoud van libellen in Europa. In dit artikel tonen de auteurs duidelijk aan dat de lijst van Europees beschermde libellen door de Habitatrichtlijn niet de soorten dekt die in Europa bedreigd zijn. De lijst van beschermde libellen werd grotendeels begin jaren '80 vastgesteld en was vooral gebaseerd op de kennis in West-Europa. Deze lijst heeft zeker geholpen tot herstel van verschillende soorten in Europa, maar is zeker niet meer actueel. Momenteel komen de meest bedreigde soorten in beken en rivieren in het Middellandse Zeegebied voor, terwijl bijna geen enkele van die soorten Europese bescherming geniet.

Naar aanleiding van dit artikel (kan je hier downloaden) werd een bericht gemaakt voor Nature Today (24-1-2018 NatureToday).