Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Nieuws

Gaffellibel PaulMatthys
Gaffellibel - Ophiogomphus cecilia © Paul Matthys

Op 13 juli fotografeerde Paul Matthys een voor hem onbekende libel in Montenaken. Na wat opzoeken kwam hij uit op een Gaffellibel, maar omdat deze soort volgens zijn informatie niet in België voorkomt, gaf hij ze in als een onzekere Plasrombout in het invoerportaal www.waarnemingen.be.

 

Na een tip van een wakkere libellenliefhebber, bleek al snel dat het wel degelijk om een Gaffellibel ging en de eerste waarneming buiten de enkele gegevens van deze soort op 24 juli en op 1 augustus in 2015 langs de Dommel in het Hageven te Neerpelt. De soort werd waargenomen in een akkergebied te Montenaken in het zuiden van de provincie Limburg, ver weg van een beek of een rivier, laat staan dat die eventueel een populatie zou kunnen herbergen. De volgende ochtend werd de Gaffellibel door Dirk Eysermans en Robert Pieters op dezelfde akkerrand teruggevonden. Een aankomend voertuig dat de bermen ging maaien verjaagde de libel waarna ze niet meer werd teruggevonden. De locatie werd de dagen daarop door nog meer mensen onderzocht, maar zonder succes.

Deze nieuwe waarneming is des te opmerkelijker omdat ze ver van geschikt voortplantingsgebied werd verricht en het dus zeker om een zwervend exemplaar ging. Gezien de eerder geringe zoekintensiteit in het zuiden van Limburg en het noorden van de provincie Luik is het niet onmogelijk dat er ergens toch een populatie aanwezig is in die regio. Het kan natuurlijk ook steeds zijn dat het exemplaar afkomstig is van de gekende populatie langs de Roer in Nederlands Limburg.


Geert De Knijf

 

 Gaffellibel2 PaulMatthys
Mannetje Gaffellibel (Ophiogomphus cecilia) te Montenaken, 13 juli 2017 (foto Paul Matthys)