Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Nieuws

In tuinen wordt de grond soms met een kunststofdoek bedekt om onkruidgroei te voorkomen. Dit was ook zo tijdens het najaar van 2016 in de volkstuintjes te Schoten. Op 20 oktober 2016 nam ik rond 15 u een tandem van de bruinrode heidelibel waar, die eitjes aan het afleggen was op een zwarte kunststofdoek. Een dag later kwamen zelfs twee tandems tegelijk op het doek af om eitjes te deponeren.

 

Blijkbaar kan een zwarte kunststofdoek bij bepaalde lichtinval de indruk suggereren dat dit een wateroppervlak betreft, waardoor wijfjes of tandems van libellen hier naartoe vliegen om eitjes af te leggen. En dit alles in een buurt waar op zowat 100 meter afstand zowel een kanaal, een grote siervijver met vissen en een vijver zonder vissen aanwezig zijn, die toch veel meer geschikt zijn voor eiafleg.

Uit de literatuur is bekend dat horizontaal polariserend licht, dat weerkaatst wordt door dergelijke folie, maar ook door glimmend koetswerk van wagens, tot zelfs grafstenen een ecologische val zijn voor libellen omdat ze die substraten aanzien voor een wateroppervlak waar ze eitjes willen in afleggen.

Bijgevoegde opname geeft een idee van het verwarrend effect van het kunststofdoek.

kunststofdoek

Tekst: Pierre De Roo

 

Literatuur:

Horvath, G., Malik, P., Kriska, G. & Wildermuth, H. 2007. Ecological traps for dragonflies in a cemetery: the attraction of Sympetrum species (Odonata: Libellulidae) by horizontally polarizing black gravestones. Freshwater Biology 52: 1700-1709.

Wildermuth, H. 2007. Polarotaktische Reaktionen von Coenagrion puella und Libellula quadrimaculata auf erdbeerkulturen als ökologische Falle (Odonata: Coenagrionidae, Libellulidae). Libellula 26: 143-150.