Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Nieuws

De Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata - familie Cordulidae) is een zeldzame libellensoort van verlandingsvegetaties en dichtbegroeide, matig voedselarme zeggenmoerassen en galigaanvelden. Zij mijdt open watervlakten en is vaak te vinden in de buurt van (bron)bos.

flavo Fonny klfoto: Mannetje Gevlekte glanslibel, Wellemeersen, 15 augustus 2013 - Fonny Schoeters 

 

In België zijn enkel populaties bekend uit de moerassige gebieden in het oostelijke deel van Vlaanderen (oostelijke Antwerpse Kempen en enkele gebieden in Limburg) en het zuidelijke deel van Wallonië. Alhoewel bekend is dat zwervende exemplaren ver buiten het habitat kunnen aangetroffen worden, zijn waarnemingen van dergelijke zwervers in ons land heel uitzonderlijk. Zo werd de soort in het westen van Vlaanderen tot voor kort nooit eerder waargenomen.

In 2013 en 2014 werd de soort ontdekt in twee moerassige gebieden in de provincie Oost-Vlaanderen, met name in het natuurreservaat de Wellemeersen (2013), een moerassig gebied op de linkeroever van de Dender, voor het grootste gedeelte gelegen in de gemeente Denderleeuw, en in de Damvallei (2014), ten oosten van Gent.

Uit de Damvallei zijn er echter sinds de waarnemingen in 2014 geen terugmeldingen meer. In de Wellemeersen zijn er wel vier jaar op een rij Gevlekte glanslibellen waargenomen. Het gaat voorlopig telkens om waarnemingen van mannetjes, maar gezien de territoria die zij bezetten zich nooit ver van geschikte ei-afzetplaatsen bevinden, is er met zekerheid sprake van de aanwezigheid van een kleine, maar unieke populatie.

tekst:Danny Van Schandevyl