Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Nieuws

 

venglazenmaker GeertDeKnijf

 

De Venglazenmaker (Aeshna juncea) is een typische soort voor voedselarme wateren gekenmerkt door de aanwezigheid van onder meer veenmos, Snavelzegge, Pijpenstrootje… In Vlaanderen komt ze enkel voor in de Kempen.

 

De laatste 3 jaar zijn er uit Limburg slechts een handvol waarnemingen bekend, waarvan de meeste afkomstig zijn uit het Hageven. Daarbuiten is ze slechts 3x waargenomen in telkens een ander gebied. Opvallend hierbij is dat er geen waarnemingen bekend zijn uit de meeste grote heidegebieden. We vermoeden dat dit eerder te maken heeft met het minder intensief onderzoek naar libellen van de Limburgse gebieden in de zomer dan met het werkelijk afwezig zijn van de Venglazenmaker in vele Limburgse gebieden.

September is nog een goede maand om deze soort waar te nemen. Reden te meer om de situatie van de soort in Limburg te actualiseren.

 

tekst & foto: Geert De Knijf