Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Nieuws

 

KempenseHeidelibel GeertDeKnijf kl

 

De Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum) is een van de meest zeldzame libellen van Vlaanderen en ging de laatste 15 jaar sterk achteruit. Zo verdween ze van alle locaties in de provincie Antwerpen, waarbij bolwerken als Den Diel en de Maat verloren gingen. Op dit moment komen er enkel nog populaties voor in het Hageven te Neerpelt en in het Midden-Limburgse vijvergebied.

Op 1 september 2016 waren Dirk Eysermans en Geert De Knijf toevallig samen in het Hageven met de bedoeling om de lokale verspreiding van de Kempense heidelibel beter in kaart te brengen. Hierdoor kon de soort in een zo groot mogelijk aantal deelgebieden geteld worden. Dit resulteerde in de vondst van niet minder dan 52 exemplaren: 31 mannetjes en 21 wijfjes in 7 verschillende deelgebieden. Hierbij dient vermeld te worden dat een locatie waar de week voordien nog een 10-tal dieren werden gezien, dan niet geteld werd, zodat het totaal aantal exemplaren op 1 september minstens 60 dieren bedraagt. Dit is het hoogste aantal dieren van de laatste jaren en hopelijk een voorbode van de kentering voor deze soort.

 

tekst & foto: Geert De Knijf