Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Nieuws

Op 19 april 2012 ondertekenden Libellenvereniging Vlaanderen vzw (LVV) en de dienst Studie van Natuurpunt (NPS) een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking richt zich in eerste instantie op het verzamelen van gegevens over het voorkomen en de verspreiding van de libellen in Vlaanderen.

LVV roept haar leden op om alle libel­len­waarnemingen in te voeren op www.waarnemingen.be en zal vanaf nu mee instaan voor de kwaliteits­controle op de libellengegevens. 
Wie libellenwaarnemingen invoert op waarnemingen.be zal vanaf nu sneller reactie krijgen. Dit zal onge­twijfeld bijdragen tot een grote vlucht vooruit voor het libellenonderzoek door geïn­teresseerde vrijwilligers.

Op termijn wil Natuurpunt Studie ook samenwerken om de expertise van LVV maximaal in te zetten voor de bescherming van bedreigde soorten libellen in hun natuurgebieden. Beiden willen samen methodes uit­werken om libellen op een gestan­daardiseerde wijze te monitoren. Zo hopen we vele Natuurpuntvrijwilligers te motiveren om ook aandacht te besteden aan libellen en hun kennis over deze boeiende soortgroep verder op te bouwen.

Op de foto van links naar rechts: Anny Anselin (secretaris LVV), Geert De Knijf (voorzitter LVV), Koen Van Keer (ondervoorzitter NPS) en Marc Herremans (diensthoofd NPS).