Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Diverse publicaties

Libellenvereniging Vlaanderen verzamelt kwaliteitsvolle gegevens.

Het Project Biodiversiteit Libellen in Vlaanderen heeft als doel het nauwkeurig volgen van:

  • de verspreiding van alle soorten
  • het voorkomen van zuiderse soorten
  • de populaties van Rode Lijstsoorten

 De Libellenvereniging Vlaanderen (LVV) verzamelt hiervoor kwaliteitsvolle gegevens die de nodige informatie leveren voor deze doelstelling. Tot we over een online-invoer beschikken, blijven we werken met speciaal hiervoor ontworpen waarnemingsformulieren (zowel in word als in Excel). 

Hierbij vragen we naast soort, datum en exacte locatie (aangevuld met kilometerhok) ook aanvullende gegevens in te vullen zoals aantal, geslacht, stadium (exuvie, pas uitgeslopen dieren, volwassen), en gedrag zoals copulatie of eileg.

Deze extra informatie is van cruciaal belang om bvb het verschil te kunnen maken tussen aanwezigheid van populaties en toevallige individuen. Dit is nodig om goed onderbouwde uitspraken te kunnen doen over de waarde van een gebied voor een bepaalde soort. Ook om de veranderingen in verspreiding nauwkeuriger te kunnen inschatten, is deze extra informatie noodzakelijk.

De Libellenvereniging Vlaanderen onderwerpt alle waarnemingen aan een kwaliteitscontrole. Bepaalde soorten, vooral zeldzame en of Rode Lijstsoorten, zijn bovendien ook onderworpen aan een homologatiesysteem, waardoor de kwaliteit van de waarnemingen wordt gegarandeerd.

De gegevens worden ten dienste gesteld voor adviesverlening en verdere analyses in het belang van het natuurbehoud in Vlaanderen, zoals bvb het bepalen van libellenhotspots. Hiervoor wordt structureel samengewerkt met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

De Libellenvereniging Vlaanderen publiceert regelmatig overzichten van nieuwe verspreidingsgegevens en zorgt voor een actualisering van de Rode Lijst. De informatie over de zuiderse soorten wordt gebruikt bij het berekenen van de natuurindicator Klimaatsverandering (Natuurrapport-INBO).