Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Fotoverslag excursies

 

De kreekplassen op de grens van de vroegere gemeenten Sint-Gillis, Meerdonk en Vrasene bestaan uit een kronkelig snoer van kleine en grote plassen, rietkragen, wilgenbosjes en moerassen. Samen met de soms bloemrijke dijken, de populieren en de vele knotwilgen vormen ze een landschap met een rijke natuur dat de moeite waard is om te behouden. Langsheen de kreek beheert Natuurpunt diverse percelen.  

Libellenwaarnemingen Kreken van Saleghem

waarnemingen libellen 

Waargenomen soorten:

1. Bruine winterjuffer - Sympecma fusca
2. Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella
3. Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum
4. Grote roodoogjuffer - Erythromma najas
5. Lantaarntje - Ischnura elegans
6. Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula
7. Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles
8. Glassnijder - Brachytron pratense
9. Smaragdlibel - Cordulia aenea
10. Platbuik - Libellula depressa
11. Viervlek - Libellula quadrimaculata
12. Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum

Met dank aan de gids, Erik Moonen. 

Organisatie: Libellenvereniging Vlaanderen, Libellenwerkgroep Waasland en Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord

 16 deelnemers