Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Fotoverslag excursies

6 augustus 2022

Om 10h werden we door plaatselijke gids Piet Theerens en LVV activiteitenverantwoorlijke Erik Moonen ontvangen met een kopje koffie. De niet-koffiedrinkers hadden ongelijk. Met 12 deelnemers (waarvan twee nieuwe geïnteresseerden) begonnen we aan onze wandeling, met al meteen waarnemingen van Lantaarntjes, Ischura elegans, en enkele actief rondvliegende Paardebijters, Aeshna mixta. Die soort zouden we trouwens in de loop van de dag regelmatig kunnen waarnemen. Erik ving al meteen een vrouwelijk exemplaar en kon zo aan de groep de verschillende kenmerken voor determinatie van de soort en het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes uitleggen. Langs het pad van de Blankaartvijver zagen we op de plas onze eerste Keizerlibel, Anax imperator. Nadien werden er nog enkele gezien. Zowel in de voormiddag als in de namiddag observeerden we in de Rillebroeken-Noordbroeken trouwens nog regelmatig Bloedrode heidelibel, Sympetrum sanguineum, Gewone oeverlibel, Orthetrum cancellatum, en ook een klein aantal Kleine roodoogjuffers, Erythromma viridulum, zowel mannetjes als vrouwtjes en copulas. Na een bezoekje aan de uitkijktoren ging het verder naar onze picknikplaats ’t Madeliefje waar enkelen verleid werden door de talrijke ijssoorten en we ons konden laven met al dan niet geestrijke dranken. In de namiddag ging het noordelijk verder in de broeken met al direkt langs een van de sloten de verrassing van de dag. Een mannetje Zuidelijke glazenmaker, Aeshna affinis, zoefde daar voorbij en botste frontaal op een vrouwtje dat hierdoor in het water belandde. Gelukkig kon ze door Geert opgevist worden. Dat leverde meerdere ohhh’s en ahhh’s en mooie foto’s op. Tijdens het laatste gedeelte van de wandeling, werden de plasjes en sloten in het open grasveld nabij de Blankaartvijver afgespeurd op pantserjuffers. Dat bracht nog enkele nieuwe soorten op: enkele Houtpantserjuffers (ook eitjes), Chalcolestes viridis, en Zwervende pantserjuffers, Lestes barbarus en tenslotte nog een mannetje Bruinrode heidelibel, Sympetrum striolatum. Klein maar fijn, een geslaagde excursie met aangename temperatuur, enthousiaste mensen en erna wat gezellig napraten in ‘t Rooneplezier…Hartelijk dank aan Piet en Erik voor deze geslaagde activiteit!


Tekst en foto’s: Anny Anselin en Hilde Vandevoorde

sfeerfoto's

  

 

waarnemingen libellen
De Blankaart