Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Meetnetten

Op de Libellenstudiedag gaven Hannes Ledegen (Natuurpunt Studie) en Geert de Knijf (LVV en INBO) een lezing over de monitoring van beleidsrelevante libellensoorten. In totaal zullen 10 soorten libellen op gestandaardiseerde wijze gevolgd worden in het kader van het project meetnetten. In dit project worden de komende jaren meer dan 80 soorten opgevolgd over verscheidene soortgroepen, bovenop de reeds bestaande vogelmeetnetten. Doel is om op een objectieve en gestandaardiseerde manier de toestand en trend van deze soorten op te volgen.

In 2016 starten de meetnetten van Maanwaterjuffer, Rivierrombout, Kempense heidelibel en Gevlekte witsnuitlibel. De Rivierrombout zal gemonitord worden door het verzamelen van larvenhuidjes over 500m dijk naast het Alberkanaal (6x per jaar). De andere drie soorten worden opgevolgd door een telling van 1u in de directe omgeving van een geschikte plas. Per locatie moet dit minstens tweemaal per jaar gebeuren in de piek vliegtijd van de desbetreffende soorten.

In 2017 tellen we, naast de vier soorten die al dit jaar geteld werden, ook de Speerwaterjuffer, Variabele waterjuffer en Vroege glazenmaker.

Vanaf 2018 komen daar ook de Bosbeekjuffer, Beekrombout en Hoogveenglanslibel bij.

Dit project, gecoördineerd door Natuurpunt Studie in opdracht van INBO en ANB, zal uitgevoerd worden in nauw overleg met LVV. Het veldwerk gebeurt door vrijwilligers en we rekenen op jouw hulp. Wil jij ook één of meerdere soorten opvolgen? Registreer je op www.meetnetten.be en reserveer een gebied. Meer info op www.natuurpunt.be/meetnetten of meetnetten•natuurpunt.be.