Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

In navolging van onze excursie naar de Achelse Kluis van 2011, gaan we terug naar de Warmbeekvallei, ditmaal twee maanden later op het seizoen. Het gros van de Kempense zomersoorten passeert de revue, met bijzondere aandacht voor de soorten van stromend water.

We stappen de Warmbeek af tot aan taverne De Bever, waar we onze lunch verorberen. Daarna trekken we door de Achelse wildernis langs vennen, braakliggende akkers, heiden en bossen en kijken naar alles wat vliegt en bloeit. Goede wandelschoenen en een goede fysiek zijn aan te raden. Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii), Venglazenmaker (Aeshna juncea), Bruine glazenmaker (Aeshna grandis), Zwervende pantserjuffer (Lestes barbarus) en Metaalglanslibel (Somatochlora metallica) zijn een aantal van de te verwachten soorten.

Indien er meldingen zijn van Gaffellibellen (Ophiogomphus cecilia) langs de Dommel tijdens deze periode, kan het zijn dat we de dagplanning aanpassen. Zodanig kunnen we dan in de namiddag postvatten op een strategische plaats langs de Dommel, in de hoop een glimp op te vangen voor deze sinds 2015 nieuwe soort voor Vlaanderen.

Afspraak: om 10h00 aan de Achelse trappistenabdij, De Kluis 1, 3930 Hamont-Achel

Verantwoordelijke: Peter Van der Schoot (0476/09 50 61, petervanderschoot•telenet.be)

Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.