Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

Met 1000 hectaren aaneengesloten laaggelegen weiland, doorploegd met sloten en poelen in een oude meander van de Schelde, vormen de Kalkense Meersen een bijzondere broed- en overwinteringsplaats voor vele weidevogels. Meersen zijn laaggelegen, vochtige graslanden in de overstromingsvlakte van een rivier – hier de Schelde. Elk hoekje van de meersen heeft zijn eigen bewoners: ondiepe sloten en waterpartijen, rietkragen, bloemrijke hooilanden en knotwilgen. Het gebied is met de werken in het kader van het Sigmaplan in volle expansie.

De laatste twee jaar werden er in de Kalkense Meersen niet minder dan 35 soorten libellen waargenomen. Sinds 2018 werden voor het eerst de Smaragdlibel (Cordulia aenea) en de Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) gezien en in 2019 zelfs 3 nieuwe soorten: Zadellibel (Hemianax ephippiger), Zwervende pantserjuffer (Lestes barbarus) en Zuidelijke glazenmaker (Aeschna affinis).

Afpraak: om 10u.00 aan het veer in Schellebelle (parkeren op de markt van Schellebelle, Dorp/Hoogstraat). U neemt dan het veer naar de overkant van de Schelde. Einde omstreeks 16u.00.
Meebrengen: lunchpakket en drank voor ‘s middags.
Verantwoordelijke: Erik Moonen 0494 645 642 (erik.moonen*telenet.be)
Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.