Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

We zullen ons een hele dag focussen op deelgebied Vierkensbroek van de Demerbroeken. Het gebied bezit een zeer mooie gradiënt van nat naar droog met kenmerkende vegetaties, gaande van riet- en grote zeggevegetaties, plantenrijke slootjes, poelen, geherprofileerde weekendvijvers, turfputten en trilvenen, naar overgangen met blauwgrasland en glanshaverhooiland tot zelf heideachtige vegetaties aan de randen van het gebied.
Dit gebied is in beheer bij Natuurpunt. Recent vond er veel natuurherstel plaats in kader van het Europese LIFE project HAGELAND. We zullen via deze excursie onder meer nagaan wat het natuurherstel betekent voor libellen.
Er zijn in Waarnemingen.be 32 libellensoorten bekend van dit gebied, maar de laatste jaren er is nog te weinig naar libellen gekeken en er zijn zeker nog leuke zaken te verwachten. Pioniersoorten als Tengere grasjuffer en Tangpantserjuffer (deze laatste nog niet gekend van het gebied!) zijn zeker te verwachten, maar we zullen ook gericht zoeken naar topsoorten van laagveen, zoals Gevlekte glanslibel….

 

demerbroeken KevinFeytons
Op deze luchtfoto kan je mooi zijn dat het om nat en gevarieerd gebied gaat. Foto Kevin Feytons


Afspraak:
zaterdag 4 juli 2020, 10u aan Huize Ernest Claes, Ernest Claesstraat 152, 3271 Zichem, einde voorzien rond 17u


Verantwoordelijke:
Jorg Lambrechts (0478 24 27 61) – jorg.lambrechts•natuurpunt.be)


Meebrengen:
Lunchpakket en drank voor ’s middags, verrekijker, libellennet. Laarzen zijn aan te raden.

Er zijn wel enkele aandachtspunten:

  • Deelnemers zijn welkom als ze geen verdachte symptomen vertonen (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheidsklachten, verhoging tot 38 C°) of samenleven met personen met COVID19 of kenmerkende symptomen als koorts (vanaf 38 C°) of hiervoor genoemde symptomen.
  • Deelnemers brengen verplicht hun eigen mondmasker mee en dragen deze
  • De afstandsregel van 1.5 meter moet in acht genomen worden
    (behalve voor mensen uit hetzelfde gezin)
  • Deelnemers raken geen objecten aan tijdens de excursie


Organisatie:
Libellenvereniging Vlaanderen (LVV) ism Natuurpunt Studie, Natuurpunt Beheer en Natuurpunt Scherpenheuvel –Zichem.