Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

De Meinweg is één van de grootste en wildste natuurgebieden van Nederland, en bijzondere veelzijdig. Het gebied beschikt over uitgestrekte bossen en heiden, abrupte steilrandjes vol insekten en reptielen, snelstromende, zuivere bronbeekjes, graslanden, allerhande waterpartijen en vennetjes, en is het voorplantingsgebied van enkele van de meest zeldzame dieren van Nederland. We gaan in de voormiddag op zoek in en rond het Melikkerven en de Bosbeek op zoek naar de aanwezige libellen en andere dieren. In de namiddag rijden we wat verder richting station van Vlodrop om daar de vennen in de onmiddellijke omgeving te bezoeken, vervolgens de Rode Beek en eventueel nog de Turfkoelen als we daar de tijd voor hebben. Te verwachten soorten zijn Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii), Beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens), Zuidelijke oeverlibel (Orthetrum brunneum), Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo), Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia), Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda), Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) en Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata). Hopelijk kunnen we ook een glimp opvangen van een Raaf (Corvus corax), Adder (Vipera berus), Zandhagedis (Lacerta agilis) of Gladde slang (Coronella austriaca).

Afspraak: Om 10u aan manège Venhof in Herkenbosch (Venhof 2, 6075 NE Herkenbosch). Hier kunnen we eventueel buiten ook onze boterhammen opeten, of een grotere hap kopen in het café/ restaurant. Carpoolen is gewenst, laat weten dat je komt, zodat we carpooling kunnen organiseren met zoveel mogelijk deelnemers.

Info: Peter (petervanderschoot•telenet.be) of GSM : 0476/095061. We hebben ter plaatse afspraak met gebieds- en libellenkenner Jan Hermans.

 

 

Contact: Jan Hermans