Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

Deze excursie richt zich specifiek op het zoeken naar larvenhuidjes van de Beekrombout (Gomphus vulgatissimus). Op deze dag willen we verschillende trajecten van beken en sloten gericht aflopen om larvenhuidjes van de beekrombout te zoeken. Hierbij lopen we in de waterloop (breng indien mogelijk lieslaarzen mee) en speuren we de oevers af naar de aanwezige huidjes.

Afspraak om 10.30 uur in Achel op de Militaire dijk. Deze is te bereiken via de weg Achel naar Hamont (N71). Net voor je de KMO zone van Hamont binnenrijdt, is er links een kleine dijkweg. Even verderop vind je ons zeker terug.

Contact: Peter Van der Schoot (0476 09 50 61)