Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

We zullen op deze excursie het Vijverbroek te Kinrooi grondig onderzoeken. Dit betreft een fossiele, met veen gevulde meander van de Maas. We zullen (de zonnige bosranden van) het elzenbroekbos onderzoeken, het open graslandencomplex met 11 poelen en zeker ook de Itterbeek. Daar is in 2008 een Beekrombout waargenomen en is nog maar één keer een Bosbeekjuffer gezien tussen de vele honderden Weidebeekjuffers.

Het gebied is in beheer bij Natuurpunt en het lokale beheerteam zal ons rondleiden.

Er zijn al wat libellensoorten bekend van dit gebied, maar de laatste jaren is er weinig gekeken en er zijn zeker nog leuke zaken te verwachten. Soorten waar we gericht naar zullen zoeken, zijn Vroege glazenmaker, Glassnijder, Bruine korenbout (goede populatie aanwezig!), Beekrombout, Bosbeekjuffer,….

Indien er tijd over is, onderzoeken we ook de nieuw aangelegde Witbeek, waar pionierssoorten te verwachten zijn.

 

Afspraak: 10u aan het oude, voormalig grenskantoor, Venlosesteenweg thv huisnr 404 te Kessenich (Kinrooi).

Meebrengen: Lunchpakket en drank voor ’s middags, verrekijker, libellennet. Laarzen of stevig schoeisel is aan te raden.

Verantwoordelijke: Jorg Lambrechts (0478 24 27 61 – jorg.lambrechts•natuurpunt.be)
Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.

Gebiedsgids: Werner Verheijen (0478 63 08 35)

Organisatie: Libellenvereniging Vlaanderen (LVV) ism Natuurpunt Studie en Natuurpunt Kinrooi